Zalm vraagt wabeke en du perron om voorstel voor afwikkeling beleggingsverzekeringen
beleggingsverzekeringen Minister Zalm heeft (beoogd) Ombudsman Financile Dienstverlening en (beoogd) voorzitter van de Geschillencommissie Financile Dienstverlening bereid gevonden een voorstel te doen voor een evenwichtige afwikkeling voor bestaande beleggingspolissen. Hij hoopt dat hiermee een veelheid aan individuele procedures kan worden vermeden.


Minister Zalm geeft in de brief o.a. aan dat bij de afwikkeling van klachten over bestaande beleggingspolissen twee onderwerpen van belang zijn, namelijk de informatievoorziening aan de klanten over hun lopende polissen en de wijze waarop met (klachten over) de kosten van die bestaande polissen wordt omgegaan. De verzekeraars hebben bij monde van het Verbond toegezegd voor zover technisch mogelijk al hun bestaande klanten inzicht te bieden in de kosten en het opgebouwde vermogen. Als dit binnen een aanvaardbare termijn lukt, is in elk geval met terugwerkende kracht de informatievoorziening over bestaande polissen op orde gebracht.


Het tweede punt is lastiger omdat het vinden van een generieke oplossing praktisch gezien bijna onmogelijk is, vanwege de grote hoeveelheid aanbieders en de veelheid en onderlinge verscheidenheid van de diverse producten. Als klanten en aanbieders en/of tussenpersonen een conflict hebben over de vraag of in het verleden al dan niet is voldaan aan wettelijke voorschriften of aan contractuele verplichtingen, is het oordeel daarover niet aan de wetgever maar aan de bevoegde klachteninstanties en, voor wie een andere route wil bewandelen, uiteindelijk aan de rechter.


Dat neemt niet weg, aldus minister Zalm, dat de overheid kan proberen te bevorderen dat aanbieders en consumenten elkaar in een oplossing vinden en dat de afwikkeling op een efficinte en evenwichtige wijze kan geschieden. Met ingang van 1 januari jl. is, op basis van de per die datum in werking getreden Wft, het KiFiD (met de daarbinnen werkzame Ombudsman en Geschillencommissie) erkend als enig instituut voor de geschillenbeslechting bij financile diensten. Vanaf 31 maart a.s. kunnen consumenten met klachten over financile producten terecht bij n loket. Daarop vooruitlopend heeft minister Zalm de (beoogd) Ombudsman Financile Dienstverlening, mr. J.W. Wabeke, en de (beoogd) voorzitter van de Geschillencommissie Financile Dienstverlening, prof. mr. E. du Perron, gevraagd met een voorstel te komen voor een evenwichtige afwikkeling. Zij hebben zich ook bereid getoond deze taak op zich te nemen.

Bron: Ministerie van Financin 19 januari 2007


Hypotheek Nieuws


Hypotheek met fulltime baan in buitenland.
Maandag populairste zoekdag voor financiele producten.
Maximale hypotheek op basis van de nieuwe gedragscode.
Net niet genoeg inkomen voor een koopwoning.

Actueel

Hypotheekarchief