Wordt goed gedrag beloond
beloond Het rapport Verantwoorde Kredietverstrekking 2006 van de Autoriteit Financile Markten (AFM) heeft ruime aandacht in de media gekregen. De kredietverstrekkers leven de regels van de wet financile dienstverlening (wfd), die consumenten beoogt te beschermen tegen overkreditering, vaak onvoldoende na. Soms is dat deze bedrijven te verwijten. Vaak ligt het genuanceerder.


Zo verplicht de wfd kredietaanbieders informatie in te winnen over de financile positie van de consument en geen consumptief krediet te verstrekken als dat onverantwoord is. Welke informatie zij moeten inwinnen en wat verantwoord is, laat de wfd aan de branche zelf over. Gevolg is dat er in deze markt met verschillende maten wordt gemeten. Er is veel geld te verdienen en dus zijn er altijd partijen die de regels maximaal oprekken.


Wat gaat er in dit kader in de praktijk gebeuren met de gedragscode hypothecaire financieringen? Deze code bevat nieuwe voorschriften die ervoor moeten zorgen dat uw hypotheek betaalbaar blijft. Daartoe mogen de rentelasten van een lening niet meer bedragen dan de woonlastpercentages van het Nibud. Zo kunt u berekenen hoeveel keer uw inkomen u maximaal kunt lenen. Bij deze berekening zijn nog twee aspecten belangrijk. Ten eerste natuurlijk de hoogte van de rente. Deze bepaalt uw maximale leencapaciteit met behulp van een toetsrente.


Ten tweede de lasten die behoren bij een financiering van een dertigjarige annuitaire lening. Dat lijkt duidelijk, maar juist een annutaire berekening leidt tot hogere lasten doordat deze rekening houdt met rente n aflossing. Annuiteitenhypotheken zijn dan ook helemaal niet populair.


Deze annutaire berekening werd voor 1 januari 2007 niet gemaakt, dus na 1 januari 2007 kunt u ineens veel minder lenen dan daarvoor.


In uitzonderingsgevallen kan een hogere financiering echter wel verantwoord zijn. In die gevallen mag de financier afwijken van de regels, mits hij u schriftelijk of mondeling wijst op de overschrijding en de risicos daarvan. U moet dan verklaren dat u hiermee akkoord bent. En waarom zou u dat niet doen? Vorig jaar kon u in dezelfde financile omstandigheden immers vele duizenden euros meer lenen dan nu.


De tijd zal leren welk gedrag wordt beloond: dat van de grote financile instellingen die zich naar verwachting aan de regels houden, of dat van consumenten die gaan shoppen bij partijen die de regels misschien niet zo nauw nemen. Die regels zijn er overigens niet voor niets: ze dienen om u te beschermen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.


Lilian ter Doest heeft als fiscalist bij een groot accountantskantoor gewerkt en is inmiddels meer dan tien jaar vermogensstructureerder bij Fortis.

Bron: Overgeld.nl 21 januari 2007


Hypotheek Nieuws


Hypotheek met fulltime baan in buitenland.
Maandag populairste zoekdag voor financiele producten.
Maximale hypotheek op basis van de nieuwe gedragscode.
Net niet genoeg inkomen voor een koopwoning.

Actueel

Hypotheekarchief