Wat zijn de mogelijkheden voor aftrek bij borgstelling




mogelijkheden Wij ouders en schoonouders staan borg voor aflossing hypotheek zoon respectievelijk schoonzoon. Hoeveel borgstellingsprovisie mogen wij berekenen en hij in totaal aftrekken? Kan dat ook nog over 2005 het jaar van afsluiten? De borgstellingsprovisie willen wij (ouders en schoonouders) weer terug schenken. Hoe gaat een en ander in zijn werk? (qua contract c.q. notaris)?


Indien uw zoon aan u een vergoeding betaald is deze vergoeding aftrekbaar, dus alleen de werkelijk betaalde kosten zijn aftrekbaar.

Bron: Overgeld.nl 12 maart 2007


Hypotheek Nieuws


Hypotheek met fulltime baan in buitenland.
Maandag populairste zoekdag voor financiele producten.
Maximale hypotheek op basis van de nieuwe gedragscode.
Net niet genoeg inkomen voor een koopwoning.

Actueel

Hypotheekarchief