Wat te doen met een financiele klacht
financiele Er is dit jaar nogal wat veranderd in financile-klachtenland. En veel is ten goede gekeerd, vooral door de komst van Kifid, het nieuwe klachteninstituut voor lle financile dienstverlening. Graag zet ik voor u op een rijtje wat u moet doen en waarmee u te maken krijgt als u een financile klacht heeft, tegen bijvoorbeeld een bank, verzekeraar, beleggingsinstelling of tussenpersoon.


Als u een klacht heeft over een financile dienstverlener, dan legt u deze eerst schriftelijk voor aan de directie van de bank, verzekeraar, beleggingsinstelling of tussenpersoon waarover u deze klacht heeft. Probeer er altijd eerst samen uit te komen. Het kan u beiden veel moeite en tijd besparen. Iedere financile dienstverlener is volgens de wet (de Wet op het financieel toezicht) verplicht een interne klachtenprocedure te hebben. Als het bedrijf na het volgen van deze procedure niet met een passende oplossing voor uw klacht komt, dan heeft u twee mogelijkheden.


Rechter of Ombudsman

U kunt gerechtelijke stappen tegen de financile dienstverlener ondernemen. Maar een rechtszaak duurt vaak lang (soms jaren) en kost veel geld. Het uitstekende alternatief voor de rechter is de Ombudsman Financile Dienstverlening van Kifid, die zal proberen beide partijen alsnog tot elkaar te brengen. Relatief snel en zonder kosten voor u.


Geschillencommissie

Als de Ombudsman niet slaagt in zijn bemiddeling, wordt uw klacht overgedragen aan de Geschillencommissie van Kifid. Deze Geschillencommissie bestaat uit een vaste groep van onafhankelijke, deskundige arbiters, die met grote kennis van zaken recht spreken.


Er zal aan u worden gevraagd of u, net als de tegenpartij overigens, wilt instemmen met bindend advies. Stemt u beiden in, dan heeft de uitspraak van de Geschillencommissie een bindend karakter. Uw zaak bij de Geschillencommissie is dan in feite een rechtszaak.


En klachteninstituut

Het Klachteninstituut financile dienstverlening, zoals Kifid voluit heet, is op 1 april dit jaar in werking getreden. Met Kifid is er nu n instituut (het waren er drie) voor klachten over alle financile dienstverlening en daar zijn wij als NVA behoorlijk trots op. Wij waren een van de initiatiefnemers van Kifid, hebben zitting in het Kifid-bestuur en adviseren onze leden altijd in te stemmen met het bindend advies. Bovendien is het Kifid een volstrekt onafhankelijk instituut niet alleen op basis van de reglementen en de wijze van benoeming, maar ook doordat de Consumentenbond deel uitmaakt van het bestuur.


Dankzij Kifid wordt uw klacht snel en serieus behandeld en kunt u zich in de meeste gevallen de langdurige en kostbare gang naar de rechtszaal besparen. Het is er beter op geworden in financile-klachtenland!

Bron: Overgeld.nl 18 april 2007


Hypotheek Nieuws


Hypotheek met fulltime baan in buitenland.
Maandag populairste zoekdag voor financiele producten.
Maximale hypotheek op basis van de nieuwe gedragscode.
Net niet genoeg inkomen voor een koopwoning.

Actueel

Hypotheekarchief