Waar kan ik klagen over financiele ellende
financiele Sinds maandag is het KiFid geopend, het langverwachte loket voor alle klachten over financile diensten en producten.

Is het nu afgelopen met de wirwar aan klaaginstanties?Daar heeft het alle schijn van. Het Klachteninstituut Financile Dienstverlening (Kifid) zegt dat alle klachten over financile diensten en producten welkom zijn. Dat kan via internet (www.kifid.nl), per telefoon (0900-3552248) of per post: Kifid, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.Alle klachten?Natuurlijk worden er voorwaarden gesteld. De eerste: de klacht moet schriftelijk zijn voorgelegd aan de directie van het bedrijf waar de klacht over gaat. Ten tweede: het Kifid neemt geen klachten in behandeling waar de rechter al mee bezig is, of die al eerder zijn voorgelegd aan de rechter. Ten derde: de klacht moet zijn ingediend binnen drie maanden nadat het antwoord van het beklaagde bedrijf bekend is.Is het Kifid onafhankelijk?Het instituut is een initiatief van de financile sector en is dus niet te vergelijken met een rechter. De klachten worden behandeld door de Ombudsman Financile Dienstverlening, Jan Wolter Wabeke, en die hanteert sinds jaar en dag de methode van de bemiddeling. En als de Ombudsman er niet uit komt?Dan duikt toch weer de bureaucratie op, want dan kan de klacht worden doorgeschoven naar de zogeheten Geschillencommissie Financile dienstverlening. Het goede nieuws is dat de nieuwe Geschillencommissie ook deel uitmaakt van het Kifid en aldaar is aan te schrijven. Het slechte nieuws: deze commissie komt alleen in actie als de klacht over meer dan 100 euro gaat. Bovendien niet onbelangrijk gaat klagen in dit stadium geld kosten: er moet 50 euro klaaggeld worden overgemaakt.En als de Geschillencommissie er niet uit komt?Dan ligt alsnog de weg naar de rechter voor de hand, maar bij de Geschillencommissie kan vooraf ook door de twee partijen worden afgesproken dat het advies van de commissie bindend is, met andere woorden: dat men zich van tevoren akkoord verklaart met de uitspraak.Is het Kifid ook het loket voor klachten over mislukte beleggingen? Er was toch het DSI?Het Dutch Securities Institute blijft gewoon bestaan, alleen de klachtencommissie van deze bewaker van de integriteit van beleggingsadviseurs gaat op in het nieuwe instituut. Dat geldt ook voor een club als het Klachteninstituut Verzekeringen (SKV). Verder zijn ook de Ombudsman Pensioenen en de Ombudsman Zorgverzekeringen via het Kifid te bereiken.Klagen wordt makkelijker?De grootste hobbel blijft de kwaliteit van de klachtenprocedures bij banken, verzekeraars, tussenpersonen en andere verkopers van financile producten. Wie daarin eenmaal de weg had gevonden, schrok ook niet terug voor de daaropvolgende speurtocht naar de volgende instantie waar kon worden geklaagd. Maar alle kleine beetjes helpen.
Bron: Volkskrant 3 april 2007


Hypotheek Nieuws


Hypotheek met fulltime baan in buitenland.
Maandag populairste zoekdag voor financiele producten.
Maximale hypotheek op basis van de nieuwe gedragscode.
Net niet genoeg inkomen voor een koopwoning.

Actueel

Hypotheekarchief