Verzekeraars informeren klant over lopende polis
Verzekeraars Nederlandse verzekeraars gaan klanten ongevraagd massaal informatie verstrekken over de status van hun lopende beleggingsverzekering. Dat blijkt uit een brief van het Verbond van Verzekeraars (VVV) aan minister Zalm van Financin, die vrijdag is gepubliceerd. De verzekeraars willen daarmee de onrust wegnemen die is ontstaan over de zogenoemde woekerpolissen.


De voorgenomen grootscheepse actie van de verzekeraars volgt op aanbevelingen van de commissie De Ruiter. De onderzoekscommissie stelde in december dat verzekeraars en tussenpersoneen tekortschieten bij het verstrekken van informatie bij beleggingsverzekeringen.


In de brief laten de verzekeraars weten vanaf begin 2008 consumenten ongevraagd informatie te geven over hun financile product. Daarin worden ze onder meer genformeerd welke waarde de beleggingsverzekering had in 2007. Ook wordt beter uitgelegd hoe kosten in rekening zijn gebracht. Klanten die zich zorgen maken over hun product kunnen desgevraagd eerder worden genformeerd, aldus het verbond.


Het gaat om een gigantische klus. Vergelijkbaar met de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet, liet een woordvoerder van het verbond vrijdag weten. In Nederland staan er zon 6,5 miljoen van zulke polissen uit. Deze operatie gaat verzekeraars enkele tientallen miljoenen euros kosten, aldus de zegsman.


Of klanten gedupeerd zijn, zal uit de te verstrekken informatie moeten blijken. In individuele gevallen kan sprake zijn van klachten over het product. Verzekeraars zullen deze serieus nemen en waar nodig tot herstel overgaan, aldus het verbond. De woordvoerder zegt dat er sprake kan zijn van schadevergoedingen als de offerte afwijkt van wat er in werkelijkheid van de polis is terechtgekomen. Een schatting over de omvang van de schadevergoeding kon hij niet geven.


Het balletje rondom de zogenoemde woekerpolissen ging vorig jaar rollen. Toen liet de Autoriteit Financile Markten (AFM) zich kritisch uit over bepaalde financile producten. Hoge verborgen kosten zouden het rendement drukken. Sindsdien liggen de aanbieders onder vuur van consumenten en de politiek.


Vanuit verschillende consumentenorganisaties klinkt inmiddels de wens tot de oprichting van een staatscommissie, die extra onderzoek gaat doen naar de beleggingsverzekeringen. Maar het Verbond van Verzekeraars (VVV) wijst die suggestie in de brief van de hand. Van zon commissie gaat volgens de VVV een vertragende werking uit.


Dat de verzekeraars de commissie niet zien zitten, betekent volgens de Consumentenbond dat zij op ramkoers zitten. Wij leggen nu een sterke druk op de volksvertegenwoordigers om de consumenten niet in de kou te laten staan, aldus de bond.


Het ministerie van Financin liet bij monde van een woordvoerder weten de brief te hebben ontvangen, maar kon nog niet ingaan op de inhoud ervan.

Bron: Overgeld.nl 19 januari 2007


Hypotheek Nieuws


Hypotheek met fulltime baan in buitenland.
Maandag populairste zoekdag voor financiele producten.
Maximale hypotheek op basis van de nieuwe gedragscode.
Net niet genoeg inkomen voor een koopwoning.

Actueel

Hypotheekarchief