Verzekeraars en vereniging eigen huis voeren oorlog over woekerpolis
Verzekeraars Verzekeraars reageren woedend op de beschuldiging van Vereniging Eigen Huis (VEH) dat zij proberen schadeclaims voor de beleggingsverzekeringen te voorkomen. Uiterst tendentieus, zegt het Verbond van Verzekeraars.


Maar VEH houdt de beschuldiging staande. Volgens de verzekeraars om hen ertoe te dwingen snel collectief compensatie te bieden aan eigenaren van beleggingspolissen die door hun hoge kosten nauwelijks rendement hebben en rechtszaken beginnen.


Als de verzekeraars het opgebouwde bedrag van de beleggingsverzekeringen uitkeren, vragen zij vooraf eerst aan klanten voor 'finale kwijting te tekenen, constateert de belangenvereniging.


Met die handtekening verliezen de polisbezitters alle rechten op een vergoeding na rechtszaken, stelt VEH, die met twee andere consumentenorganisaties en namens 63.000 polishouders rechtszaken aanhangig heeft gemaakt. Polisbezitters houden het claimrecht wel door onder voorbehoud voor de uitkering te tekenen, aldus de woordvoerder. Maar dat zeggen verzekeraars niet.


Een schandalige aanval, vindt de woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars. De verzekeraars vragen alleen om bij de niet-originele polis een vrijwaringsverklaring te ondertekenen, reageert het Verbond van Verzekeraars. Die kwijtschelding geldt al jaren voor alle levensverzekeringen, niet alleen de beleggingspolissen, verduidelijkt de zegsman. Kan een klant een originele polis niet meer tonen dan volgt uitbetaling op de kopie. De vrijwaringsclausule voorkomt dat, als later de originele polis opduikt, verzekeraars het gevaar lopen twee keer te moeten betalen.


Vereniging Eigen Huis zegt in een reactie de kritiek niet in te slikken. Zeer recente praktijkgevallen laten zien dat verzekeraars je bij beleggingspolissen laten tekenen, zonder te melden dat je daarmee het recht op een schadevergoeding verliest. Dat ontkennen ze niet en het blijft fout.

Bron: Overgeld.nl 14 februari 2007


Hypotheek Nieuws


Hypotheek met fulltime baan in buitenland.
Maandag populairste zoekdag voor financiele producten.
Maximale hypotheek op basis van de nieuwe gedragscode.
Net niet genoeg inkomen voor een koopwoning.

Actueel

Hypotheekarchief