Verzekeraars beloven we maken alle kosten openbaar
Verzekeraars Verzekeraars zijn bereid voor al hun complexere producten zoals hypotheken en levensloopregelingen tot in detail inzicht te geven in prijzen, beloningen en aanverwante kosten. Die toezegging, met scepsis ontvangen door consumentenorganisaties, doet het Verbond van Verzekeraars naar eigen zeggen voor het eerst voor alle polissen die vermogen opbouwen. We ontkomen er niet aan, aldus de woordvoerder van het Verbond.


De brancheorganisatie omvat alle verzekeraars. Zij doet de toezegging op het moment dat de sector onder vuur ligt. Toezichthouder AFM en commissie De Ruiter constateren hoge, verhulde kosten en onduidelijke informatie bij beleggingsverzekeringen. Van elke inleg gaat gemiddeld 40% op aan kosten (inclusief overlijdensrisicoverzekering wordt niet belegd).


Klanten worden sinds de kritiek, die in september vorig jaar uitlekte, door verzekeraars genformeerd dat zij in 2008 individueel volledig inzicht krijgen in de beloningen van tussenpersonen.


Maar het publiek, aldus het Verbond, wil eerder openheid, ook over andere kosten en wat complexere verzekeringen. Defensief reageren kan niet meer. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk begin 2008 komen die kosten op tafel.


Het Verbond stelt voorafgaand dat zal blijken dat verzekeraars goedkoper zijn dan banken en pensioenfonden.


De brancheverenigingen van tussenpersonenen NVA vroeg in november 2006 om meer inzicht in alle producten. Na het AFM-rapport eisten verzekeraars echter eerst van de tussenpersonen transparantie in hun bemiddelingskosten.


De NVA zag dit als het afschuiven van schuld voor de woekerpolissen naar tussenpersonen. Vorig jaar beloofden de intermediairs grotere openheid over beloningen; de uitvoering neemt maanden in beslag. De beloningskosten provisie, uurtarief en eventuele bonussen krijgen klanten dit jaar voor het eerst voorgerekend.


Het Verbond onderhandelt momenteel met het ministerie van Financien over een feitenonderzoek naar de beleggingsverzekeringen. Zij verzetten zich tegen onderzoek door voormalig assurantiehoogleraar Alfred Oosebrug, actief voor de stichting Verliespolis, opererend namens drie consumentenorganisaties die schadeclaims bij verzekeraars neerleggen.


De huidige afhandeling van klachten achtereenvolgens via de verzekeraar, Ombudsman Verzekeringen en klachteninstituut Kifid is afdoende, menen de assuradeurs, omdat zij beloven het Kifid-oordeel over een schadeclaim en polisreparatie over te nemen.

Bron: Overgeld.nl 21 februari 2007


Hypotheek Nieuws


Hypotheek met fulltime baan in buitenland.
Maandag populairste zoekdag voor financiele producten.
Maximale hypotheek op basis van de nieuwe gedragscode.
Net niet genoeg inkomen voor een koopwoning.

Actueel

Hypotheekarchief