Tussenpersonen verklaren verzekeraars de oorlog
Tussenpersonen Financieel adviseurs vragen soms duizenden euros te veel voor beloning (provisie) en kosten aan klanten. Dat claimen verzekeraars, die op korte termijn alle verkoopbonussen en afsluitprovisies voor hun adviseurs willen afschaffen. Dat bevestigen betrokkenen.


Omdat de verzekeraars dit volgens de adviseurs onzinnig, onwettig en eenzijdig doordrukken, hebben de tussenpersonen vrijdag aan toezichthouder AFM gevraagd bij de verzekeraars in te grijpen, bevestigt brancheorganisatie NVA de oorlogssfeer in de branche. Aanleiding is een studie van de Boston Consulting Group. Die stelt een grote ingreep onder bijna tienduizend adviseurs voor. Het Verbond van Verzekeraars zegt dat het slechts om voorstellen gaat. De grote verzekeraars, samen 90% van de markt, willen echter snel doordrukken, bevestigt een bestuurslid. Zij maken op korte termijn provisies van hun adviseurs openbaar, tot woede van de beroepsgroep. Afgesproken was dat vanaf 1 januari 2009 te doen. Onder verzekeraars is onenigheid ontstaan: de kleinere assuradeurs, sterk afhankelijk van de tussenpersonen, voorzien grote problemen als adviseurs worden aangepakt en zich tegen hen keren. De verzekeraars hebben maanden onderzoek naar de provisies gedaan. In de top circuleert een notitie waarin het jaar 2004 is ontleed. Levensverzekeraars ontvingen toen 25 miljard aan brutopremie. Daarvan had 6,1 miljard betrekking op de beleggingsverzekeringen, en hiervan ging volgens verzekeraars ongeveer 1,8 miljard om aan provisies. Dat opende de ogen, schrikbarend hoog. Met alle kritiek op ons kunnen we dat niet laten voortbestaan, aldus een betrokkene. De NVA noemt die cijfers volstrekt ongeloofwaardig en niet onderbouwd. Volgens de Boston Consulting Group worden klanten bij adviseurs nog altijd met te hoge kosten geconfronteerd. Het onderzoek volgt op het rapport van de AFM over ondoorzichtige beleggingsverzekeringen (woekerpolissen). Die bieden consumenten vanwege de hoge kosten, premies en provisies geen of nauwelijks rendement. Voorstellen van commissieDe Ruiter om klanten bij complexe hypotheken of pensioenen met beleggingen vooraf inzicht in de beloning te geven, zullen de neerwaartse spiraal niet structureel doorbreken, aldus de Boston Consultancy Group. Het systeem draait zichzelf vast. Het risico van rigoureus overheidsingrijpen dreigt als de sector niet zelf optreedt. Daarbij komt nieuwe kritiek op de beschikbare premieregeling, een pensioenverzekering voor met name het mkb. Ook hier lopen de kosten soms extreem hoog op. Verzekeraars wijzen naar hun adviseurs: zij zitten aan tafel bij de ondernemer en stellen de offerte op.
Bron: Overgeld.nl 29 mei 2007


Hypotheek Nieuws


Hypotheek met fulltime baan in buitenland.
Maandag populairste zoekdag voor financiele producten.
Maximale hypotheek op basis van de nieuwe gedragscode.
Net niet genoeg inkomen voor een koopwoning.

Actueel

Hypotheekarchief