Straks wisselende polisadviezen voor beleggingsverzekering
beleggingsverzekering Consumenten die naar een hypotheek of beleggingsverzekering informeren, stuiten straks op sterk wisselende adviezen. Oorzaak is de ruzie tussen verzekeraars en adviseurs. Zij beloofden klanten eenduidige, aanvullende informatie, maar dat begrip wordt nu totaal verschillend uitgelegd. De toezichthouder Autoriteit Financile Markten (AFM) zegt met partijen over het conflict te praten, maar niet in te grijpen.

Door de ruzie raakt de consument vanaf 1 januari 2007 tussen twee vuren: verzekeraars en tussenpersonen leggen transparantie vanaf die datum anders uit. Door gebrek aan informatie kunnen klanten onnodig grote financile risico's lopen, schrijft de AFM eerder in een rapport over beleggingsverzekeringen. De AFM vindt echter ook dat de branche zelf tot een oplossing moet komen.Adviseurs: eigen systeem De tienduizenden financieel adviseurs in Nederland keren zich dezer dagen tegen de verzekeraars. Zij willen klanten volgens eigen ideen over beleggingsverzekeringen voorlichten, bevestigt de branchekoepel NVA. Die roept bovendien op niet met verzekeraars over beloningen in zee te gaan. De regels van de verzekeraars zijn gebrekkig en onduidelijk', vindt NVA-voorzitter Bob Veldhuis. Onverantwoord noemt hij de onduidelijkheid over soms verborgen risicopremies op beleggingsverzekeringen, breed bekend geworden als 'woekerpolissen' vanwege de hoge kosten en lage opbrengsten. Ook zou niet helder zijn, wat de afkoopkosten worden als klanten tussentijds een 30-jarige hypotheek inruilen. Veldhuis: We weten nu al dat de informatie van de verzekaars over risicos tekortschiet. Wij hebben een zorgplicht voor onze klanten. Als we die niet nakomen worden we mogelijk bestraft door de rechter. Daarom komen we met eigen modellen.Openbaar maken provisies Vorig jaar suggereerde de door verzekeraars ingestelde commissie De Ruiter, na de affaire met woekerpolissen, drie modellen die adviseurs en assuradeurs kunnen gebruiken om klanten te informeren over complexe beleggingsverzekeringen. Consumenten krijgen zo helder uitgewerkt wat voor hun beleggingshypotheek de risico's, maandafdracht en resterende financile verplichtingen zijn. De tussenpersonen zijn niet ontevreden over de suggesties van de commissies, maar wel over de manier waarop de verzekeraars die uitwerken. Ze eisen onder andere dat verzekeraars al hun provisies vooraf op tafel leggen. Klanten die rechtstreeks met verzekeraars werken zouden nu niet alle kosten, provisies en premies te zien krijgen. Voorlopig gaan verzekeraars alleen de provisies van de adviseurs vervroegd vooraf openbaar maken. Als klanten alleen al informeren naar een hypotheek, zetten verzekeraars het adviseurstarief op de offerte. De wet die dat verplicht geldt pas vanaf 1 oktober 2009, maar vanwege het rumoer over woekerpolissen zeggen verzekeraars eerder te moeten beginnen. Verzekeraars leggen dit nu even vervroegd en eenzijdig aan ons op, maar het gaat wel over nze beloning, zegt NVA-directeur Veldhuis. Wij willen onze beloning best eerder bij de klant op tafel leggen - als verzekeraars ook al hun informatie daarnaast leggen. En dat gebeurt niet. Het Verbond van Verzekeraars en de NVA erkennen dat de consument door het aanhoudende conflict zeer verschillende informatie kan krijgen.
Bron: Overgeld.nl 11 juni 2007


Hypotheek Nieuws


Hypotheek met fulltime baan in buitenland.
Maandag populairste zoekdag voor financiele producten.
Maximale hypotheek op basis van de nieuwe gedragscode.
Net niet genoeg inkomen voor een koopwoning.

Actueel

Hypotheekarchief