Ontbindende voorwaarde
Ontbindende AMSTERDAM - Bij de koop van een huis of appartement is nagenoeg altijd sprake van een of meer ontbindende voorwaarden. Bij zon voorbehoud is een goede formulering ervan zeer belangrijk. Een goede of slechte formulering bepaalt of u terecht een beroep kunt doen op ontbinding van een koop. En, dat maakt een groot verschil.


De meest voorkomende ontbindende voorwaarde is dat u geen passend financieringsvoorstel van een bank krijgt om de hypotheeklening rond te krijgen. Tijdens de onderhandelingen over de koop van een huis of flat is het noodzakelijk dat u de verkoper meedeelt dat u bij de koop enkele voorbehouden of ontbindende voorwaarden wilt opnemen en de inhoud daarvan alvast meldt. Verkoper kan dan bekijken of hij daarmee kan instemmen.


Bij een financieringsvoorbehoud noemt u het bedrag van de hypotheeklening die u nodig hebt om de koopsom plus eventuele kosten te kunnen betalen. Plant u een verbouwing, dan kunt u daarvoor ook geld lenen en optellen bij dit bedrag van het financieringsvoorbehoud. Bent u bij de berekening van uw woonlasten uitgegaan van een bepaald percentage voor de hypotheeklening, dan mag u dat percentage ook opnemen. Bij diegene die bij een bank of andere financile instelling werken, is het van belang om op te nemen dat u een passend hypotheekvoorstel wenst tegen zogenaamde personeelscondities. Uiteraard is de datum waarop u uiterlijk een hypotheekofferte ontvangen moet hebben belangrijk, ook die neemt u op in de zogenaamde voorlopige koopakte. Bevindt u zich in een echtscheidingsprocedure, dan moet u dat ook melden en in het financieringsvoorbehoud opnemen dat de huidige echtgenoot zich niet als hoofdelijke schuldenaar hoeft mee te verbinden voor deze aangevraagde geldlening. Vraagt u een Nationale Hypotheekgarantie aan, omdat u wilt profiteren van een lagere rente, is het goed dat ook als voorbehoud op te nemen.


Er zijn ook kopers die om welke reden dan ook geen voorbehoud willen opnemen voor het eventueel niet-verkrijgen van een hypothcaire financiering. Zij hebben blijkbaar voldoende geld voor een contante aankoop of denken dat ze zo scherper kunnen onderhandelen. Als verkoper adviseer ik u om duidelijk in de koopakte op te nemen dat koper afziet van zon financieringsvoorbehoud, bijvoorbeeld om die clausule in een model-koopakte nadrukkelijk door te halen en in de kantlijn door u en koper te paraferen. Het is namelijk gebleken dat het nu vaste rechtspraak is dat rechters ervan uitgaan dat deze ontbindende voorwaarde zo veel voorkomend is dat dit voorbehoud kennelijk alsnog is overeengekomen, zelfs als de koopakte dat niet vermeldt. Dus juich niet te snel als een koper dit voorbehoud niet noemt tijdens onderhandelingen.


Doet een koper een beroep op de ontbindende voorwaarde omdat hij geen passende financieringsaanbod heeft kunnen krijgen, moet hij dat wel voor of op de afgesproken dag doen. En wel schriftelijk bij de verkoper en/of de notaris, dit afhankelijk van wat daarover in de koopakte is afgesproken. Als verkoper de zaak niet vertrouwt, mag hij koper vragen om twee tot drie afwijzingen van een geldlening van banken en andere financile instellingen te overleggen. Dit is een koper verplicht. Kan een verkoper wel de financiering voor de koper tegen gebruikelijke voorwaarden en dergelijke rond krijgen, dan moet koper dit accepteren.

Bron: Telegraaf 24 januari 2007


Hypotheek Nieuws


Hypotheek met fulltime baan in buitenland.
Maandag populairste zoekdag voor financiele producten.
Maximale hypotheek op basis van de nieuwe gedragscode.
Net niet genoeg inkomen voor een koopwoning.

Actueel

Hypotheekarchief