Onderzoek naar woekerpolissen voor zomer afgerond
woekerpolissen Hoogleraar Alfred Oosenbrug beoordeelt voor drie consumentenorganisaties honderden beleggingsverzekeringen op beloften en gerealiseerde rendementen. Nu vraagt ook Minister Zalm de zeer bekwame Oosenbrug alle beleggingspolissen te onderzoeken. Als hij instemt, dan zouden eigenaren volgens Zalm voor de zomer moeten weten of ze een woekerpolis of goed renderende beleggingspolis bezitten.


Dat kan, maar het is ambitieus, reageert Oosenbrug. Hij sorteerde al tientallen polissen van negen grote verzekeraars (de smaakmakers) die mogelijk te fraai zijn gepresenteerd.


De hamvraag bij het nieuwe onderzoek wordt of de producten vooraf voldoende begrijpelijk waren, en passend bij de wensen van de koper. Wat is verteld over het product en klopte dat met de werkelijkheid zo eenvoudig. Het probleem is wel dat veel polissen tussentijds zijn aangepast. In 1993 kregen klanten heel andere folderteksten over een polis dan in 2005. Het was dezelfde polis, maar hadden mensen door wat ze kochten.


De Ombudsman Verzekeringen doet al maanden onderzoek naar polissen. Volgens minister Zalm kan Oosenbrug parallel en meer volledig duidelijkheid bieden door per polissoort geclusterde conclusies te trekken. Oosenbrug: De ombudsman onderzoekt alleen individuele klachten. Nu zoeken we een collectieve oplossing. Het mooiste zou zijn als ik na onderzoek tegen de ombudsman kan zeggen dat hij mag stoppen. Maar mijn oordeel is ook weer niet heilig; als consumenten dat wantrouwen, kunnen ze nog naar de rechter.


De Tweede Kamer vraagt de hoogleraar wat goed en fout is. Hij waakt voor snelle conclusies: polissen met extreme kosten zijn niet per definitie verkeerd. Dit gebeurde in de vrije markt. Als extreme kosten aan mensen met verstand van tevoren openlijk is gemeld, dan was aanschaf hun verantwoordelijkheid.

Bron: Overgeld.nl 9 februari 2007


Hypotheek Nieuws


Hypotheek met fulltime baan in buitenland.
Maandag populairste zoekdag voor financiele producten.
Maximale hypotheek op basis van de nieuwe gedragscode.
Net niet genoeg inkomen voor een koopwoning.

Actueel

Hypotheekarchief