Ondersteuning voor koopstarters verruimd
Ondersteuning Het ministerie van VROM heeft de regels voor de Koopsubsidie verruimd. Hierdoor wordt het voor starters met een lager of middeninkomen makkelijker om een eigen woning te kopen. De Koopsubsidie is een door de overheid verleende financile ondersteuning voor koopstarters. Daarnaast bestaat de Starterslening. Deze lening wordt door de gemeenten verstrekt.


En van de belangrijkste wijzigingen is dat het maximum bruto inkomen om voor de Koopsubsidie in aanmerking te komen is verhoogd van ongeveer 29.000,- naar ongeveer 38.000,-. Ook het maximum te lenen bedrag is verhoogd, van 105.000,- naar 171.558,-. Het leenbedrag is het aankoopbedrag plus kosten koper. Een woning mag overigens niet meer dan 158.850,-.


Hoeveel subsidie er uiteindelijk wordt toegekend, is afhankelijk van de hoogte van het inkomen en de lening. Het aantal te verstrekken subsidies is per jaar gemaximeerd. Koopsubsidie kan worden aangevraagd bij SenterNovem, een uitvoeringsorganisatie van de overheid.


Bij de behandeling van de wijziging van de wet in de Eerste Kamer heeft de Kamer de minister van VROM verzocht om dit jaar een Algemene maatregel van bestuur (Amvb) op te stellen. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat Koopsubsidie ook kan worden toegekend bij koopvarianten, in het bijzonder maatschappelijk gebonden eigendom zoals Koopgarant en Slimmer Kopen.


Naast Koopsubsidie kunnen koopstarters aanspraak maken op een starterslening. In mei 2006 stelde voormalig minister Dekker veertig miljoen euro ter beschikking voor deze leenvorm. Dit geld wordt gebruikt om de helft van de kosten van de benodigde lening te subsidiren. Gemeenten kunnen nu met hun bijdrage twee maal zoveel leningen verstrekken. De verwervingskosten (koopprijs plus kosten koper) van de woning mogen maximaal 265.000 zijn.


De regeling Starterslening is een aanvullende lening boven op een hypotheek. Over deze lening betalen starters de eerste jaren geen rente- en aflossing. De leningen worden verstrekt door gemeenten die een fonds aanhouden bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).


Gemeenten kijken naar de lokale woningmarkt en beslissen zelf of ze meedoen aan de startersregeling. Ook kunnen gemeenten aanvullende eisen stellen. De meeste deelnemende gemeenten maximeren op dit moment de verwervingskosten van de woning op ongeveer 200.000,-. SVn houdt op haar website een lijst bij van deelnemende gemeenten. Een Starterslening kan worden aangevraagd via de gemeente.


Bekijk de website van Senternovum voor meer informatie

Bron: Vereniging Eigen Huis 17 januari 2007


Hypotheek Nieuws


Hypotheek met fulltime baan in buitenland.
Maandag populairste zoekdag voor financiele producten.
Maximale hypotheek op basis van de nieuwe gedragscode.
Net niet genoeg inkomen voor een koopwoning.

Actueel

Hypotheekarchief