Maximale hypotheek op basis van de nieuwe gedragscode
gedragscode De overheid signaleert te hoge hypotheken in verhouding tot het inkomen. Woningbezitters zouden hierdoor kwetsbaar zijn in geval van een daling van huizenprijzen, een stijgende rente of een daling van het inkomen. Vandaar dat per 1 januari 2007 een nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen van toepassing is. Hierin worden onder andere nieuwe regels gesteld ten aanzien van de bepaling van het verantwoord hypotheekmaximum. Wat zijn de gevolgen voor u?


Vanaf heden moet iedere bank op dezelfde wijze uw verantwoord hypotheekmaximum berekenen. Gevoelsmatig zou u kunnen denken dat u vanaf nu bij iedere bank hetzelfde hypotheekbedrag kunt krijgen. Toch is dat niet waar. Uw maximale hypotheek wordt weliswaar bepaald aan de hand van de dezelfde uitgangspunten, maar de uitgangspunten onderling kunnen verschillen.


1. Bepaling van het toetsinkomen

Het inkomen dat u verdiend dient als uitgangspunt voor de berekening, maar zoals we vorige keer al hebben opgemerkt hanteert niet iedere bank hetzelfde uitgangspunt. Zo zal de ene bank bepaalde inkomensbestanddelen, zoals bijvoorbeeld overwerk en onregelmatigheidstoeslag niet of beperkt meenemen. Daarnaast wordt er ook verschillend omgegaan met inkomen uit een tijdelijk dienstverband en/of inkomen uit een sociale uitkering. Ook in de nieuwe gedragscode mag iedere bank zelf bepalen welk(e) inkomen(sbestanddelen) zij wel of niet mee wil nemen in de hun berekening.


2. Toetsrente

Om te voorkomen dat u bij een stijging van de rente op korte termijn in betaalproblemen kunt komen wordt de maximale hypotheek gebaseerd op een vast minimum rentepercentage. Voor het eerste kwartaal van 2007 is dit minimum percentage 4,9%. Enkel indien u uw rente voor 10 jaar of langer vastzet, dan wordt gerekend met de rente die u daadwerkelijk gaat betalen. Tot 1 januari gold een minimum percentage van 6% voor rentes tot 5 jaar vast en het werkelijke tarief vanaf 6 jaar vast.


3. Woonquote

De woonquote is het percentage dat u van uw inkomen kunt besteden aan hypotheek. Dit percentage is door het NIBUD bepaald en wordt hoger naarmate uw inkomen hoger is. Tot 1 januari hanteerde iedere bank haar eigen percentages. Tussen de banken onderling golden grote verschillen, maar ze lagen over het algemeen bij iedere bank hoger dan de nieuwe NIBUD-percentages.


Conclusie

Per 1 januari is uw maximale hypotheekbedrag sterk verlaagd. Kon u bij een inkomen van (gezamenlijk) 30.000,- vrij eenvoudig een hypotheek van tussen de 165.000,- en 180.000,- lenen, per 1 januari ligt het maximum op ongeveer 135.000,- tot 140.000,-. Een verlaging van uw leencapaciteit met zon 20 %!


Afwijken van de gedragscode is mogelijk

Wat nu indien u meer wilt lenen dan dat volgens de gedragscode mogelijk is? Ondanks de onderlinge afspraak voor een meer verantwoord beleid mogen banken afwijken van de gedragscode. Als ze dit willen moeten ze zich houden aan een aantal voorwaarden:


Ten eerste moet de bank een motivatie vastleggen waarom ze hebben afgeweken. Goede motivaties kunnen zijn dat u een lening aanvraagt die minder bedraagt dan de waarde van uw woning, of indien bij u inkomensgroei te verwachten is, of indien u beschikt over een minimaal opleidingsniveau. De gehanteerde motivaties verschillen per bank en worden individueel toegepast.


Daarnaast zijn banken in dat geval verplicht om in uw offerte het bedrag te vermelden dat geldt als uw verantwoord hypotheekmaximum.


Met ruim een maand ervaring lijkt het erop dat een aantal banken zich strikt houden aan de nieuwe gedragscode terwijl een aantal aanbieders in iedere aanvraag een reden tot afwijking zien. Die laatste groep lijkt wellicht voor u het meest interessant. Maar houdt u er nu wel rekening mee dat, mocht het mis gaan, ze u wel gewaarschuwd hebben!


Harrie-Jan van Nunen is hypotheekadviseur van het jaar 2006.

Bron: Overgeld.nl 12 februari 2007


Hypotheek Nieuws


Hypotheek met fulltime baan in buitenland.
Maandag populairste zoekdag voor financiele producten.
Maximale hypotheek op basis van de nieuwe gedragscode.
Net niet genoeg inkomen voor een koopwoning.

Actueel

Hypotheekarchief