Legal tevreden ondanks sterke afname van productiegroei
productiegroei Levensverzekeraar Legal & General heeft vorig jaar de nieuwe productie met 7% vergroot. Die groei is beduidend minder dan in 2005, maar directeur Arno Dolders is desondanks tevreden.Gedurende een groot deel van het jaar hebben media in ons land negatief bericht over beleggingsverzekeringen. Hoewel wij in verschillende onderzoeken als voorbeeld zijn neergezet voor de manier waarop op verantwoorde wijze beleggingsverzekeringen kunnen worden aangeboden, is de groei in premieomzet door deze algemene publiciteit vertraagd. Met inachtneming van deze marktomstandigheden stemt de premiegroei van 11% ons tot tevredenheid. De totale premieomzet van de maatschappij uit Hilversum bedroeg vorig jaar 382 (346) mln. De nieuwe productie kwam uit op 267 (250) mln, waarvan 18 (19) mln uit periodieke premies en 249 (231) mln uit koopsommen. De embedded value (de intrinsieke waarde van de bestaande portefeuille) verbeterde 22% tot 337 (280) mln; de waarde van de nieuwe productie groeide naar 23,5 (16,9) mln. Het brutoresultaat van Legal verslechterde volgens de internationale IFRS-standaard voor verslaglegging tot 15,8 (+40,4) mln. Dat komt doordat we de marktwaarde van de obligatieportefeuille moeten meenemen. En die daalt bij een stijgende rente, aldus Dolders. Zonder die waarde groeide de brutowinst in 2006 tot 37,1 (21,1) mln. Netto resteerde een verlies van 9,3 mln, tegen een winst van 29,9 mln in 2005. De solvabiliteitsmarge is gedaald van 311% naar 273%. TransparantieHoewel Dolders de ontwikkelingen op het gebied van provisietransparantie toejuicht, ziet hij niets in het idee van de commissie-De Ruiter om provisie gelijkmatig over de looptijd van de polis uit te smeren. Dat getuigt van een hoog studeerkamergehalte. Het grootste deel van de kosten van het intermediair ligt in het acquisitietraject. Het intermediair vragen om deze kosten voor te financieren, is reel noch realistisch. Desondanks heeft de branche de recente ontwikkelingen aan zichzelf te wijten: Dat de gemiddelde consument 75 over heeft voor een hypotheekadvies is de wrange vrucht die we plukken van jarenlang volgehouden campagnes onder de noemer van gratis advies. Gratis advies bestaat niet. We zullen de effecten van de negatieve publiciteit over beleggingsverzekeringen het hele jaar voelen en dit straalt ook uit naar andere levensverzekeringen. Dit is des te vervelender, omdat in toenemende mate concurrentie van de banken is te verwachten. Dit gebeurt nu al bij hypotheken en voor de levensloop. Dolders doelt op de aanstaande fiscalisering van het banksparen. Het is dan ook belangrijk dat het intermediair deze handschoen oppakt en zich op het terrein van beleggen goed schoolt en niet kiest voor een uitgeklede cursus Beleggen A.
Bron: Assurantie Magazine 4 mei 2007


Hypotheek Nieuws


Hypotheek met fulltime baan in buitenland.
Maandag populairste zoekdag voor financiele producten.
Maximale hypotheek op basis van de nieuwe gedragscode.
Net niet genoeg inkomen voor een koopwoning.

Actueel

Hypotheekarchief