Kunnen wij verbouwingskosten aftrekken van de eigenwoningreserve als wij ze deels voorschieten uit spaargeld
eigenwoningreserve Mijn partner en ik hebben een huis van 400.000 euro gekocht. Dat bedrag willen we volledig met een hypotheek financieren. We kunnen weliswaar samen 100.000 eigen-woningreserve inbrengen, maar dat bedrag willen we gebruiken voor de verbouwing van ons nieuwe huis. Van de 100.000 komt het deel van een partner, 60.000, pas in 2008 beschikbaar. Dat bedrag schieten we voor uit ons spaargeld. Kunnen wij rente kunnen blijven aftrekken voor de hypotheekschuld van 400.000, of zal dat de belastingdienst de eigen-woningreserves van 100.000 in mindering brengen? Bijvoorbeeld omdat deze initieel uit spaargeld gefinancierd is in plaats van met een overbruggingskrediet? Wat is uw advies om maximale renteaftrek te behouden? Meer generiek: wat is de definitie van overwaarde? Is dit: A. Het verschil tussen de verkoopwaarde verminderd met de oorspronkelijke aankoopwaarde vermeerderd met verbouwingskosten. B. Het verschil tussen de verkoopwaarde verminderd met de gefinancierde aankoopwaarde vermeerderd met gefinancierde verbouwingskosten.
De fiscus onderscheidt een tweetal situaties: 1) U woont nu reeds samen en gaat van daaruit naar de nieuwe woning. In dit geval moet u rekening houden met de volledige overwaarde. 2) U woont beiden reeds in een eigen woning en gaat dan (ieder vanuit de eigen woning) naar de nieuwe woning. In dat geval koopt ieder de helft van de nieuwe woning en moet rekening gehouden worden met de individuele bijleenregeling. Wordt er eigen woningreserve gecreerd, dan moet u deze bij de verbouwing alsnog inbrengen. Met verschuiving in eigendom zou u dit weer kunnen omzeilen. Maar daar zitten weer juridische haken en ogen aan. Het is een complexe materie waar u zich goed in moet laten begeleiden.
Bron: Overgeld.nl 5 juni 2007


Hypotheek Nieuws


Hypotheek met fulltime baan in buitenland.
Maandag populairste zoekdag voor financiele producten.
Maximale hypotheek op basis van de nieuwe gedragscode.
Net niet genoeg inkomen voor een koopwoning.

Actueel

Hypotheekarchief