Kifid handelt financiele klacht snel af
financiele Genept door een slim advies? Consumenten met klachten over bijvoorbeeld hun hypotheek, een belegging of financieel advies kunnen vanaf 1 april naar het Klachteninstituut Financile Dienstverlening (Kifid). Dat probeert uitkomst in conflicten te bieden. Tot nu toe doolden kopers van vooral ingewikkelde producten zoals beleggingshypotheken langs vele instituten: zat het probleem bij de belegging of de verzekering of het advies? Van het kastje naar de muur. Kifid bundelt alle klachtenregelingen. Wat mag de klant verder van dit nieuwe instituut verwachten?


Alweer een nieuwe instituut.


,,Jawel, maar daarmee verdwijnt een aantal geschilleninstituten, reageert Hein Blocks, interim-directeur van Kifid. De SKV, SGC (bank- en hypotheekzaken) en DSI gaan hierin op. ,,Voortaan hoeven consumenten voor klachten over alle financile producten nog maar naar n loket, zegt Blocks. ,,Of je nou bij een intermediair, bank of verzekeraar moet zijn, daarover hoef je je hoofd niet meer te breken. Kifid zal de klacht beoordelen. Is er iets mis, dan zal zij die partij veroordelen.


Geschillenbeslechting voor de hele financile sector voor particulieren bestond bovendien nog niet. Kifid wordt gesteund door het ministerie van Financin en is onafhankelijk.


Elke bank, verzekeraar, pensioeninstituut en adviseur moet zich vanaf 1 april verplicht aansluiten bij Kifid. Zij verklaren zich vooraf te binden aan uitspraken van Kifid - of niet. Wie zich bindt, accepteert daarmee de gevolgen van een uitspraak, bijvoorbeeld een schadevergoeding.


Hoe werkt Kifid?


Wie klachten over bijvoorbeeld de onjuiste voorwaarden van een spaarrekening of autoverzekering heeft kan aankloppen. Voorwaarde is dat de consument zich eerst meldt bij degene van wie hij dat product heeft afgenomen. ,,Het is zaak eerst uit te zoeken bij wie je wat hebt afgenomen, aldus de Consumentenbond. ,,Kom je er samen niet uit, dan kun je naar Kifid.


De instellingen moeten dan eerst de kans krijgen het probleem op te lossen. Weigert u dat, dan mag Kifid niet helpen. Elke instelling is verplicht een eigen klachtenregeling te hebben. Geeft de bank niet binnen drie maanden een oplossing, dan is Kifid de goede route. Voorwaarde is ook dat uw klacht niet al bij de rechter ligt; dan mag Kifid niet oordelen.


Blijft de grief, dan komt die via een klachtenformulier - daarna altijd eerst bij de Ombudsman Financile Dienstverlening op het bureau. Die probeert na hoor en wederhoor binnen acht weken te bemiddelen. Bevredigt dat oordeel niet, of wijst een van de partijen bemiddeling meteen af, dan kunt u ervoor kiezen naar de rechter of de geschillencommissie binnen Kifid te gaan. Dat moet binnen drie maanden, en de klacht moet over meer dan 100 gaan. Vooraf moeten instellingen vast laten leggen of zij bij voorbaat binden aan elk eindoordeel. Blocks: ,,Uw belofte staat op schrift.


Na een uitspraak van deze geschillencommissie, waarvoor geen maximumtermijn is, alsnog naar de rechter gaan kan alleen als sprake is van een niet-bindende uitspraak. En Kifid weert ook lopende en oude rechtszaken.


Wat voegt het eigenlijk toe?


Blocks: ,,In de praktijk vooral de snelheid; je krijgt sneller een oordeel. Het is veel laagdrempeliger dan een gang naar de rechter. Voor klachten tegen een intermediair bestond nog geen geschilbeslechting.


Leidt de samenvoeging van verschillende klachteninstituten tot betere oordelen?


Dat zal volgens Anton Weenink, jurist van Vereniging Consument & Geldzaken, nog moeten blijken. Niet elke instantie is kwalitatief even sterk. In het verleden heeft bijvoorbeeld de Geschillencommissie Bankzaken in de Aegon Sprintplanaffaire uitspraken gedaan waar we met verbazing tegenaan keken. Klachten die deze commissie afwees, zijn door de rechter in een later stadium allemaal toegewezen.


Kan ik de deskundigen van Kifid wel vertrouwen?


De leden hebben jarenlange juridische ervaring in geschilbeslechting. De Consumentenbond zit in het bestuur. ,,We moeten ons in de oordelen kwalitatief nog bewijzen, zegt Blocks. ,,Maar de leden van de geschillencommissie brengen hun ervaring mee. Ik verwacht hoge kwaliteit. Als consumenten zien dat die oordelen niet wezenlijk afwijken van gerechtelijke uitspraken, sneller en goedkoper zijn, dan voorzien we een toestroom naar Kifid, en ontlasting van de rechters.


Als ik een oude belegging heb die niets oplevert, maar de papieren mis om erover te klagen, kan Kifid die achterhalen?


Vrijwel altijd is het product te traceren. ,,En is de adviseur die destijds de hypotheek verkocht verhuisd, dan wordt altijd de bank of verzekeraar die de woninglening heeft geleverd aanspreekbaar, zegt Blocks. ,,Die kennen we altijd.


Bij de rechter krijg je toch altijd meer geld?


Nee, dat is zeker niet zo. De bedoeling is dat het resultaat hetzelfde is. Een zaak voor de rechter duurt doorgaans langer dan de Kifid-procedure. En advocaten zijn duurder.


Wat als de adviseur, bank of verzekeraar zich niet aan Kifid bindt?


Uiteindelijk kan dat niet. Allereerst moet elk bedrijf zich aansluiten: zonder aanmelding bij Kifid krijgt een bedrijf geen vergunning. Alle banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen hebben zich reeds bij Kifid aangesloten.


Maar het bedrijf dat zich wl meldt en op de website van Kifid komt te staan, heeft het recht om zich vooraf niet te binden aan het oordeel van dit instituut. Dat moet vooraf gemeld en kan voortdurend veranderen. ,,Die lijst waarschuwt consumenten dus met wie ze in zee kunnen gaan, zegt Rob Goedhart van de Consumentenbond. ,,Kijk voordat je iets koopt op de website of het bedrijf zich aan Kifid-uitspraken wil binden.


Sorry, maar zelf klachten formuleren over een pak papier waar geen touw aan vast te knopen is? In je eentje niet te doen.


,,De telefooncentrale van Kifid kan helpen , zegt Rob Goedhart van de Consumentenbond. ,,De ervaring in Groot-Brittanni leert dat personeel klachten helpt formuleren en naar de juiste instantie doorstuurt. Bij de Ombudsman kun je ook vrij individueel doorvragen. Maar aparte ondersteuning biedt niemand. Goedhart: ,,Je moet je eigen deskundigheid regelen; benader een goed genformeerde kennis of adviseur. Er blijft eigen verantwoordelijkheid.


Kijk voor meer informatie op www.kifid.nl of bel naar 0900-FKLACHT (0900-3552248).

Bron: Overgeld.nl 1 april 2007


Hypotheek Nieuws


Hypotheek met fulltime baan in buitenland.
Maandag populairste zoekdag voor financiele producten.
Maximale hypotheek op basis van de nieuwe gedragscode.
Net niet genoeg inkomen voor een koopwoning.

Actueel

Hypotheekarchief