Kaalslag onder tussenpersonen kleine zelfstandige redt het niet
tussenpersonen Honderden kleine financile dienstverleners in de verzekeringswereld hebben de deuren gesloten, melden assuradeurs en tussenpersonen. Veel van deze intermediairs, meestal eenpitters, zeggen dat de verplichte controles en papierwinkel voortvloeiend uit de nieuwe Wet financile dienstverlening zoveel tijd vreten, dat hun inkomsten in gevaar zijn gekomen. Volgens de toezichthouder AFM voldoen echter zeker 680 kantoren niet aan de vergunningeisen.


,,Overal in de omgeving staan nu kantoren te koop, typeert zelfstandig adviseur Jeroen Sikkens. ,,Heel veel bedrijfjes stoppen of gaan op in andere kantoren. Er is een enorme schaalvergroting gaande. Om te overleven moeten de kleintjes samenwerken. Die ontwikkeling bestaat al enige tijd, maar zet nu echt door.


De financile dienstverleners of intermediairs vallen sinds vorig jaar onder toezicht van de AFM, alle financile dienstverleners moeten voor verkoop van bijvoorbeeld lijfrentes of een hypotheek over een vergunning volgens de Wet financile dienstverlening beschikken. De AFM heeft inmiddels 70% van alle aanvragen afgehandeld. Daaruit blijkt dat het overgrote deel door de overheidskeuring komt, maar honderden tussenpersonen moeten het veld ruimen.


Vooral het aangescherpte toezicht en het vereiste papierwerk van toezichthouder Autoriteit Financile Markten (AFM) eist een onevenredig zware tol, stelt assurantiekantoor Melsen, dat na dertig jaar de deur eigenlijk al had dicht getrokken. De AFM komt met ,,belachelijk lange vragenlijsten voor de vergunningaanvraag, reageert de boze eigenaar. Dagenlang mee bezig geweest, zo vat hij samen, daardoor veel klanten teleur moeten stellen en zo omzet verloren.


Sommigen noemen de vergunningprijs (1400 per jaar) als een extra obstakel, al vindt de financile waakhond zelf de papierlast en vergunningprijs niet de meest waarschijnlijke oorzaken van een bedrijfssluiting.


De uitdunning in het hele land loopt parallel aan de reductie van het aantal schadeverzekeraars, volgens de laatste cijfers van het CBS in 2005 6% minder dan het jaar ervoor. Afgelopen jaren liep het aantal erkende kantoren van tussenpersonen terug van 13.000 naar ongeveer 11.000 stuks.


De reductie lijkt zich vooral bij kleine dienstverleners voor te doen, bevestigt de toezichthouder. De brancheverenigingen van tussenpersonen NBVA en NVA zeggen zelf ,,zeer weinig verloop te hebben. Wij vertegenwoordigen toch de grotere met iets meer draagkracht, aldus de NVA-woordvoerder namens 1880 kantoren met hoofd- en nevenvestigingen (2005: 1750 kantoren). De terugloop concentreert zich bij de kleinere kantoren.


De kaalslag doet zich alleen voor onder tussenpersonen in de verzekeringswereld. De belastingkantoren vertonen grote groei. We zien we een enorme toeloop aan nieuwe leden, zegt Jan Willem Kemper van het College van Belastingadviseurs. Er ontstaat zelfs een tekort aan personeel. Maar wij hebben ook geen vergunningplicht zoals assurantietussenpersonen die wel hebben.


Bedrijven hebben een vergunning van de AFM nodig, die eisen aan de werkwijze van het bedrijf stelt. Een aanvraag blijkt voor oudere tussenpersonen met een kleine portefeuille vaak een brug te ver, constateerde Nationale Nederlanden eerder.


Grote ondersteunende ict- en volmachtbedrijven zien als oorzaak het systematische gebrek aan internetvaardigheid bij de uitvallers. Lang werd door de tussenpersonen op de internetvergelijkers neergekeken, constateert ook marktleider Independer.nl. Sommige tussenpersonen ondervinden nu dat ze eerder hadden moeten moderniseren, inclusief integratie van internet in hun praktijk, aldus Independer-directeur Ronald Hilhorst. Polissen zijn nu eenmaal zo snel te vergelijken.


Je moet internet als ondersteuning vo
Bron: Overgeld.nl 27 februari 2007


Hypotheek Nieuws


Hypotheek met fulltime baan in buitenland.
Maandag populairste zoekdag voor financiele producten.
Maximale hypotheek op basis van de nieuwe gedragscode.
Net niet genoeg inkomen voor een koopwoning.

Actueel

Hypotheekarchief