Hypotheekcrisis deert nederland niet
Hypotheekcrisis EINDHOVEN - Voor te gretige Amerikaanse huizenkopers zijn barre tijden aangebroken, nu daar grote problemen rijzen rond riskante hypothecaire geldleningen. In Nederland is geen enkele aanleiding om te vrezen voor soortgelijke toestanden, verzekert de Rabobank.


Huizenkopers kunnen er hier niet op los lenen zoals in de Verenigde Staten.


In Nederland hebben we veel meer waarborgen voor een gezonde situatie op de hypothekenmarkt. Wij hanteren maximale leenbedragen. Dat maximum baseren we op de inkomens- en lastentabel van het Nibud. We gaan kritisch om met wat mensen bij ons willen lenen. Nooit tot het uiterste gaan. Daar hebben wij geen belang bij en de klant ook niet, zegt woordvoerder Jan-Willem ter Avest van de Rabobank. Deze bank verstrekt een kwart van de hypotheken in Nederland.


Een ongeschreven wet in ons land is dat mensen niet meer zouden moeten lenen dan 4,5 keer hun jaarinkomen. In de VS gaat het er anders aan toe. Een aantal banken is gespecialiseerd in zogenaamde subprime-leningen. Het komt er op neer dat kopers veel meer kunnen lenen dan hun inkomen eigenlijk toestaat. Ze betalen meer rente dan gebruikelijk. Het hypotheekbedrag hoeft ook niet volledig te sporen met de waarde van het onderpand. De banken vertrouwen er op dat het verschil wel goedgemaakt wordt als de waarde van het onroerend goed stijgt.


Dat ging jarenlang goed, waardoor veel Amerikanen met lage inkomens een eigen huis konden kopen. Door oversluitingen kwamen ze uiteindelijk uit bij een acceptabele maandlast. Nu de huizenprijzen niet meer stijgen zijn deze eigenaren de eerste die in de problemen komen.


Volgens de Mortgage Bankers Association, een koepelorganisatie van hypotheekverstrekkers in de VS, blijft momenteel 4,95 procent van de schuldenaars in gebreke bij de betaling van rente en aflossing. Dat is een record. Er worden minder huizen verkocht en gebouwd.


Ook de subprime-banken lopen averij op. New Century en Accredited Home, twee van de grootste van zulke banken, zijn in financile problemen geraakt.


In financile kringen wordt angstvallig gelet op de effecten die het subprime-probleem heeft op de Amerikaanse economie. De koersen op Wall Street zijn in reactie op deze ontwikkeling gedaald. Hoe groot de effecten zijn op de Amerikaanse economie, en daarmee op de Europese economie, is nog moeilijk te zeggen.


Philip Marey, econoom van de Rabobank, zegt dat de gevolgen voor ons land niet overdreven moeten worden. De eerste consequenties zijn al wel zichtbaar in de financile sector. Subprimebanken hebben hun risicos doorgespeeld naar andere banken en beleggers in de vorm van obligaties en derivaten. Een deel daarvan komt uiteindelijk ook bij Europese beleggers terecht. We moeten afwachten hoe dat bij ons uitpakt, maar het lijkt mij dat je dat niet moet overdrijven.


Als de hypothekencrisis echt gevolgen krijgt voor de Amerikaanse economie, merkt Europa daar altijd iets van. De verwachte economische groei in de VS is met 2,4 procent al lager dan afgelopen jaar. Een weerslag op Europa is er altijd, maar we moeten daar wel bij aantekenen dat wij de laatste jaren minder afhankelijk van de VS zijn geworden dan we vroeger waren.

Bron: Eindhovens Dagblad 14 maart 2007


Hypotheek Nieuws


Hypotheek met fulltime baan in buitenland.
Maandag populairste zoekdag voor financiele producten.
Maximale hypotheek op basis van de nieuwe gedragscode.
Net niet genoeg inkomen voor een koopwoning.

Actueel

Hypotheekarchief