Hoe zit het fiscaal met ons huis in turkije
fiscaal Wij bezitten een eigen woning in Nederland waarvoor de hypotheekaftrek plaats vindt in box I.


In april 2006 hebben wij een tweede woning (appartement) gekocht in Turkije voor ca. 70.000 waarvoor een hypotheek, vanuit de overwaarde van ons hoofdverblijf in Nederland, werd afgesloten van 80.000,--.


De bouwstart van het appartement vond plaats in juli/aug. 2006 en werd in oktober 2006 alweer beindigd door financile problemen van de aannemer. Er staat dus in feite niets meer dan een kale betonvloer.


Door ons werd in mei 2006 een eerste betaling gedaan van ca. 36.000,-- daarna niets meer tot op heden. Overigens gaat de bouw, met een andere aannemer, deze maand weer van start!! Gelukkig!


VRAAGSTELLING:

1) Wat moeten wij nu als waarde opgeven in box 3?


2) Kunnen wij en zo ja, welk bedrag, kosten/schulden aftrekken in box 3 voor de afgesloten hypotheek.


3) Dezelfde vraag als hiervoor maar dan m.b.t. de afsluitprovisie, notariskosten e.d.


Ad1

U dient de waarde in het economisch verkeer van uw appartement in aanbouw op te geven op 1 januari en 31 december 2006 , dus niet alleen van de vloer want u moet ook rekening houden met het feit dat er al tekeningen etc gemaakt zijn. De waarde zal waarschijnlijk liggen in de buurt van het geld dat u erin gestopt hebt. U zult daar een redelijke schatting van moeten maken, die u eventueel bij de inspecteur moet kunnen verdedigen. Wanneer u dus een goede reden hebt waarom wat er nu staat minder waard is dan de 36.000 die u erin gestopt hebt, dan mag u een lagere waarde opgeven.


Het verdient overigens aanbeveling om te bekijken hoe het zit met het belastingverdrag tussen Nederland en Turkije. In het besluit voorkoming dubbele belasting 2001 en in de meeste belastingverdragen is afgesproken dat het land waar het onroerend goed ligt het land is dat belasting mag heffen over de inkomsten van het onroerend goed. Nederland stelt deze inkomsten dan vrij door de belasting in box 3 te verminderen. Overigens krijgt u alleen vermindering voor de waarde van uw tweede woning vermindert met de daarvoor afgesloten leningen.


Ad2

In box 3 geeft u uw bezittingen en schulden aan. U hebt een schuld in box 3 van 80.000 (de tweede hypotheek op uw huis in Nederland) Verder hebt u als bezitting, behalve het huis in aanbouw in Turkije ook nog 44.000 op de bank staan (dat neem ik dan aan, want van de 80.000 heeft u 36.000 uitgegeven). Deze 44.000 zult u ook aan moeten geven in box 3, wanneer u minder dan 44.000 over heeft dan geeft u natuurlijk minder aan. De rentebetalingen over de tweede hypotheek kunt u niet aftrekken.


Ad3

Afsluitprovisie voor de hypotheek, makelaarkosten etc. voor een tweede huis, zijn niet aftrekbaar.

Bron: Overgeld.nl 29 maart 2007


Hypotheek Nieuws


Hypotheek met fulltime baan in buitenland.
Maandag populairste zoekdag voor financiele producten.
Maximale hypotheek op basis van de nieuwe gedragscode.
Net niet genoeg inkomen voor een koopwoning.

Actueel

Hypotheekarchief