Heisa rond financiele limiet bindende adviezen van kifid
financiele Begin deze week werd er nog koortsachtig overlegd over de financile limiet die het nieuwe klachteninstituut Kifid wil hanteren bij bindende adviezen. Beide grote beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars voor het intermediair, Bavam en Schouten Insurance International, hadden moeite met het relatief hoge bedrag van 150.000.Tussenpersonen wordt bij online aanmelding bij Kifid gevraagd akkoord te gaan met genoemde limiet. Als het om een zaak gaat, die onder de dekking van de beroepsaansprakelijkheidspolis valt, zou daarmee ook de betrokken verzekeraar in beginsel gebonden zijn. De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars vonden dit een ongemakkelijke positie, waarin verzekerden min of meer tekenen namens hun verzekeraars. De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars Bavam en Schouten gingen in overleg met Kifid over een compromis, waarbij aan alle belangen zoveel mogelijk recht wordt gedaan, zoals Willem Pel van de Bavam het formuleert.Wij vinden een geschillencommissie een groot goed. Tevens willen wij voorkomen dat er een (financieel) gat zou kunnen ontstaan tussen gedekte schades en uitspraken van een geschillencommissie. 'Doe het niet'Vorige week adviseerde Bureau D&O financile dienstverleners om er niet bij voorbaat mee akkoord te gaan dat geschillen met consumenten door het Kifid bij bindend advies worden beslecht. Bij geschillencommissies voor diverse andere beroepsgroepen gelden opvallend lagere financile limieten bij een bindend advies. De geschillencommissie ziekenhuizen kent een maximum van 5.000, in de makelaardij o/g en bij advocaten is dat 10.000, bij banken en hypothecaire financieringen 60.000. Zelf opdraaienD&O houdt het intermediair bovendien voor dat niet elke fout die een financieel dienstverlener maakt, per definitie gedekt is onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Met name bij geschillen rondom beleggen (zoals bijvoorbeeld 'woekerpolissen') kunnen zich situaties voordoen waarbij er door de dienstverlener een fout is gemaakt die onder de uitsluitingen van de beroepsaansprakelijkheidspolis valt. De financile dienstverlener loopt in dat geval het risico uit eigen portemonnee 150.000 schadevergoeding aan een consument moet betalen zonder dat hij enige mogelijkheid heeft van hoger beroep. Mocht u zich reeds bij het Kifid hebben aangesloten en zich niet of onvoldoende bewust zijn geweest van het feit dat u er mogelijk mee heeft ingestemd dat geschillen bij voorbaat via bindend advies worden beslist, dan adviseren wij u om u met een aangetekend schrijven tot de Kifid te wenden met de mededeling dat u zich heeft vergist, adviseerde D&O. De NVA heeft eind vorige week haar leden geadviseerd om pas op de plaats te maken. Wij adviseren u nu even niets te ondernemen, dus ook geen eerder getekende verklaring te herroepen, aldus de NVA.
Bron: Assurantie Magazine 23 maart 2007


Hypotheek Nieuws


Hypotheek met fulltime baan in buitenland.
Maandag populairste zoekdag voor financiele producten.
Maximale hypotheek op basis van de nieuwe gedragscode.
Net niet genoeg inkomen voor een koopwoning.

Actueel

Hypotheekarchief