Eindelijk openheid over woekerpolissen
woekerpolissen Verzekeraars zijn verplicht vanaf 1 juli direct een overzicht van de restwaarde en nog te maken kosten te presenteren aan slachtoffers van de woekerpolis-affaire, wanneer zij hun beleggingspolis tussentijds willen opzeggen. Het Verbond van Verzekeraars legt dat op aan alle assuradeurs voor huidige en nieuwe klanten. Daarmee reageren de verzekeraars op grote kritiek over de verhulde kosten van woekerpolissen.


Het tussentijds afkopen van een dertigjarige polis is meestal zo extreem onvoordelig, erkent Richard Weurding, directeur van de brancheorganisatie, dat moeten klanten die het nu overwegen zo snel mogelijk weten.


Eerder beloofden verzekeraars namelijk iedereen vanaf 2008 inzicht te bieden in kosten en provisies voor alle 6,5 miljoen beleggingspolissen. Weurding: Dat gaat lukken.


Deze brancheorganisatie eist, na de onthulling in deze krant over dure en ondoorzichtige beleggingsverzekeringen (woekerpolissen), van al haar leden dat verzekeraars huidige en nieuwe klanten jaarlijks beter informeren. Klanten krijgen een uitgesplitst overzicht met hun inleg in aandelenbeleggingen, de kosten, provisies, premie, het voorgespiegelde rendement, evenals de jaarlijkse en de eindopbrengst.


Consumententest

Een panel met consumenten beoordeelt binnenkort eerst nog of dit uitgesplitste overzicht wel begrijpelijk genoeg is, een eis van de Consumentenbond. De Consumentenbond vroeg onlangs voor alle verzekerden per direct volledig inzicht in kosten. Vanwege de aanpassing van alle software voor ruim duizend soorten producten kan het bij veel verzekeraars niet sneller gaan dan vanaf 1 januari, reageert Weurding. Maar eerder mag. Nationale Nederlanden biedt dat overzicht al op verzoek aan, Delta Lloyd volgt. Andere grote verzekeraars houden 1 januari aan.


Toezichthouder AFM constateerde vorig jaar dat bij onderzochte polissen door aftrek van kosten en provisies de belegging nauwelijks of geen rendement biedt. Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek van het Verbond berekende dat 40% aan premies en kosten van de inleg afgaat, slechts met 60% wordt belegd.


Middels standaardvoorbeelden voor alle verzekeraars zegt de branche nu tegemoet te komen aan adviezen van de commissie De Ruiter, die concludeerde dat beleggingspolissen consumenten onvoldoende inzicht bieden in hun risicos.


Oud-Ombudsman De Ruiter schetste als koerswijziging drie nieuwe standaardmodellen. Daarmee zouden verzekeraars klanten voldoende inzage kunnen geven in wat hun maandelijkse lasten en risicos zijn, en welk deel van hun inleg wordt belegd.


Het Verbond ontwerpt nu, voortbordurend op De Ruiter, vijf dwingende voorbeelden. Deze pasvormen geven een minimum set aan informatie voor de consument die zich orinteert, gegevens per product en een jaarlijks overzicht van kosten en resultaten. Voor de tussentijdse afkoop van een polis bijvoorbeeld om een andere beleggingshypotheek af te sluiten en de zogeheten spaarkassen-producten zijn er nu ook verplichte werkwijzen om consumenten enig licht in het donker te bieden.


Weurding: We maken nu echt werk van de adviezen, ze worden bindend. Dit is een basis, verzekeraars kunnen altijd meer informatie geven.


De verzekeraars hebben grote haast met de mega-operatie voor de miljoenen polissen, vooral vanwege de imagoschade en omzetverliezen. Het Verbond verwacht dat de AFM de verzekeraars nu volgt in de vijf geboden voor meer transparantie. Anders moeten we de modellen later op punten van kritiek aanpassen. Dat risico nemen we. Maar we moeten door. De verzekeraars willen vervolgens ook provisies van aangesloten adviseurs, de tussenpersonen, voor klanten eerder openbaar maken.


Consumenten zien dan wat de tussenpersoon per polis verdient. Afspraak was om dat per 1 januari 2009 te doen. Weurding: Gezien alle onrust onder consumenten kunnen we dit niet nog een paar jaar laten voortslepen.

Bron: Overgeld.nl 19 april 2007


Hypotheek Nieuws


Hypotheek met fulltime baan in buitenland.
Maandag populairste zoekdag voor financiele producten.
Maximale hypotheek op basis van de nieuwe gedragscode.
Net niet genoeg inkomen voor een koopwoning.

Actueel

Hypotheekarchief