Eigen huis waarschuwt teken niet zomaar voor uitkering uit beleggingsverzekering
beleggingsverzekering Verzekerde moet voorbehoud maken voor schadeclaim


Als een beleggingsverzekering tot uitkering komt, aan het einde van de looptijd of bij tussentijdse afkoop, moet de verzekerde niet zomaar tekenen voor finale kwijting. Verzekeraars verlangen dat wel. Als de verzekerde tekent wordt de verzekeraar van alle verdere verplichtingen ontslagen. Vereniging Eigen Huis wijst haar leden erop dat zij een voorbehoud moeten maken voor een eventuele schadevergoeding of compensatie die voortvloeit uit de nu lopende kwestie rond de hoge kosten van beleggingsverzekeringen.


Wie zonder voorbehoud tekent voor de ontvangst van een uitkering uit een beleggingsverzekering, loopt het risico dat later geen aanspraak meer kan worden gemaakt op schadevergoedingen of compensatiebetalingen waarover nu druk wordt onderhandeld, aldus Nico Stolwijk van Vereniging Eigen Huis. De vereniging is intensief betrokken bij het onderzoek en overleg over deze kwestie naar aanleiding van het verwijt aan verzekeraars dat zij in het verleden onvoldoende duidelijkheid hebben gegeven over de hoge kosten die bij beleggingsverzekeringen in rekening worden gebracht. Ook verzekeringen die gebruikt worden om hypotheken af te lossen, kunnen daardoor een rendement hebben dat ver beneden de verwachting ligt.


Om te voorkomen dat rechten op een schadevergoeding of compensatie verloren gaan heeft Vereniging Eigen Huis een clausule opgesteld die de verzekerde zelf op het uitkerings- of kwijtingsformulier kan plaatsen. Niet tekenen zonder zonder deze clausule erbij te plaatsen, luidt het dringende advies van Nico Stolwijk.


Ik maak uitdrukkelijk het voorbehoud dat er voor mij geen rechten verloren gaan als er vanuit de thans spelende 'beleggingsverzekeringskwestie' ooit compensaties mogelijk worden of schadevergoeding wordt uitgekeerd, hetzij op grond van een regeling in der minne hetzij op grond van een rechterlijke uitspraak.


Vereniging Eigen Huis wijst erop dat leden die een beleggingsverzekering hebben - in welke vorm dan ook - en die mogelijk gedupeerd zijn door de gebrekkige voorlichting en de hoge kosten, zich het beste kunnen aanmelden via de website van de Stichting Verliespolis waarbij ook de vereniging is aangesloten: www.verliespolis.nl. Op die manier worden hun belangen optimaal behartigd, worden zij automatisch op de hoogte gehouden van belangrijke ontwikkelingen en geven zij ook steun aan de activiteiten van de stichting.

Bron: Vereniging Eigen Huis 13 februari 2007


Hypotheek Nieuws


Hypotheek met fulltime baan in buitenland.
Maandag populairste zoekdag voor financiele producten.
Maximale hypotheek op basis van de nieuwe gedragscode.
Net niet genoeg inkomen voor een koopwoning.

Actueel

Hypotheekarchief