Eigen huis nieuwe financiele bijsluiter al weer aan verbetering toe
verbetering Eisen voor vermelding van kosten en rendement moeten worden aangescherpt


De Financile Bijsluiter geeft nog onvoldoende duidelijkheid over de verborgen en vaak hoge kosten van beleggingsverzekeringen die aan hypotheken zijn verbonden. Een goede onderlinge vergelijking van beleggingshypotheken is hierdoor niet mogelijk. Vereniging Eigen Huis wil dat de eisen die voor de Financile Bijsluiter gelden verder worden aangescherpt.


Vooral bij belangrijke en langlopende producten als beleggingshypotheken is het voor consumenten van groot belang dat ze goed inzicht krijgen in de kosten en de invloed daarvan op het rendement van de beleggingsverzekering die aan de hypotheek is verbonden. Op basis van de Financile Bijsluiter zou het mogelijk moeten zijn om binnen een bepaalde productcategorie het meest gunstige product te kiezen.


De huidige Financile Bijsluiter biedt slechts een vergelijking tussen beleggingshypotheken op basis van het historisch rendement; de behaalde rendementen in het verleden. Omdat die geen enkele garantie bieden voor de toekomst, is ook een kostenvergelijking tussen de producten van groot belang voor de juiste keuze. Voor de consument is het immers belangrijk om te weten welk deel van het toekomstig rendement wordt afgeroomd door de verborgen kosten. Op dit punt schiet de huidige Bijsluiter tekort.


Omdat uit de Financiele Bijsluiter niet duidelijk wordt hoeveel de kosten bedragen bij het toepassen van het historisch rendement, is een onderlinge vergelijking tussen beleggingshypotheken nog niet goed mogelijk.


Vereniging Eigen Huis wil dat de Financile Bijsluiter duidelijk maakt:


hoe hoog het historisch rendement is dat gebruikt wordt om de premie-inleg te berekenen in de 4% voorbeeldberekening die in de Bijsluiter wordt vermeld;
hoeveel de kosten bedragen die worden ingehouden, op zodanige wijze dat de consument de producten onderling goed kan vergelijken.

Het laatste is mogelijk door in de Financile Bijsluiter een rekenvoorbeeld op te nemen op basis van een vast eindkapitaal en een vast -verondersteld- rekenrendement en door de premie-inleg daar dan ook op te baseren. Daarnaast is het wenselijk dat apart vermeld wordt hoe hoog de premie-inleg moet zijn om -op basis van het historisch rendement- het benodigde eindkapitaal te halen.


Onderzoek maakt werkelijke kosten duidelijk

Vereniging Eigen Huis onderzocht de Financile Bijsluiter van 24 hypotheken waaraan een levensverzekering is verbonden. Acht Bijsluiters betroffen een volledige beleggingshypotheek en in zeven gevallen was sprake van een gedeeltelijke of 'hybride' beleggingshypotheek. Bij de overige negen Bijsluiters ging het om een spaarhypotheek. De berekeningen die de vereniging zelf uitvoerde, maken het volgende duidelijk (de genoemde kostenpercentages zijn inclusief de premies voor de overlijdensrisicodekking).


Bij de volledige beleggingshypotheken bleek dat maar liefst gemiddeld 53% van de totale inleg opgaat aan kosten en dat bij een verondersteld vast rendement van 4% het netto rendement van de beleggingsverzekering na 30 jaar zelfs negatief is. Bij de hybride hypotheken (de spaar-beleggingshypotheken) was het resultaat weliswaar iets beter, maar nog steeds bedroevend. Gemiddeld 37% van de totale inleg gaat op aan kosten en na 30 jaar resulteert een gemiddeld rendement van slechts 1,3%.


De spaarhypotheken scoorden in het onderzoek nog het beste. Gemiddeld gaat 19% van de totale inleg op aan kosten en aan het einde van de looptijd wordt een gemiddeld rendement behaald van 2,8%.

Bron: Vereniging Eigen Huis 4 april 2007


Hypotheek Nieuws


Hypotheek met fulltime baan in buitenland.
Maandag populairste zoekdag voor financiele producten.
Maximale hypotheek op basis van de nieuwe gedragscode.
Net niet genoeg inkomen voor een koopwoning.

Actueel

Hypotheekarchief