Analyse groene hypotheek
hypotheek Woningen worden de laatste jaren steeds milieuvriendelijker en duurzamer gebouwd. De overheid stimuleert dit onder andere door de financiering aantrekkelijk te maken: de koper kan een gedeelte van de lening tegen een lagere rente lenen met een groene hypotheek. Wat zijn hiervan de mogelijkheden?


Groene hypotheken komen voort uit de fiscale groenregeling. Dit is een stimuleringsregeling om milieuvriendelijke projecten, die meestal minder rendabel zijn, toch doorgang te laten vinden. De gelden die worden gespaard of belegd in groenfondsen worden gebruikt om groene projecten te financieren. De groene hypotheek is zon project. Om voor een dergelijke hypotheek in aanmerking te komen moet allereerst de woning voldoen aan strenge eisen op het gebied van duurzaamheid, energie- en waterbesparing, materiaalgebruik en binnenmilieu. Door de juiste materialen te gebruiken krijgt de woning een groenverklaring, die wordt afgegeven door de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (NOVEM). Aan uw woongenot zal dat geen afbreuk doen, u verlaagt waarschijnlijk daarmee uw energieverbruik.


De tweede voorwaarde van deze regeling is dat, ondanks de hogere bouwkosten, de stichtingskosten van de woning niet hoger mogen zijn dan 272.268. Het fiscale voordeel bestaat uit een lagere rente op de lening. Die rente kan 1 a 2% lager liggen dan de gangbare rentetarieven voor hypotheken. Helaas is de hoogte van de lening beperkt, tot een bedrag van 34.034. Daardoor zal een groene hypotheek altijd in combinatie met een andere lening moeten worden afgesloten. Enkel voor het groene deel van de hypotheek geldt het lagere rentepercentage voor een periode van maximaal 10 jaar. Concreet betekent dit dat bij een maximale lening en duur, er tien jaar lang een lagere rente van 1,5% en maandelijks bruto circa 42 minder rente hoeft te worden betaald.


Dat is over de hele periode 5.100. Uitgaande van een belastingvoordeel van 42% bedraagt het nettovoordeel 2.958 over de gehele periode.


Naast het rentevoordeel van de geldlening biedt de inkomstenbelasting nog een groene faciliteit. Die is gelegen in de opbouw van vermogen om de geldlening af te lossen. Die opbouw kan in (dure) beleggingsverzekeringen, maar kan ook door zelf te beleggen. Het geld wordt dan belegd in duurzame beleggingsfondsen. Normaal gesproken is er voor vermogen een fiscale vrijstelling van 20.014 per persoon.


Door te beleggen in duurzame fondsen is er in box 3 een verhoogde vrijstelling van maximaal 53.421. Tevens wordt er in box 1 een belastingkorting verleend van 1,3% van de waarde van de vrijgestelde maatschappelijke belegging. En dat verbetert het rendement. Daarmee wordt een deel van de aflossing belastingvrij opgebouwd. U kunt dus twee voordelen bereiken: lagere rente over een klein deel van de lening en een gedeelte van de aflossing fiscaalvriendelijk opbouwen.


Ren Dioncre is financieel planner bij Capital Consult, een onafhankelijk adviesbureau zonder financile banden met aanbieders van producten.

Bron: Overgeld.nl 5 februari 2007


Hypotheek Nieuws


Hypotheek met fulltime baan in buitenland.
Maandag populairste zoekdag voor financiele producten.
Maximale hypotheek op basis van de nieuwe gedragscode.
Net niet genoeg inkomen voor een koopwoning.

Actueel

Hypotheekarchief