Adviseurs hypotheken negeren wet veelvuldig
hypotheken Hypotheekklanten krijgen, ondanks waarschuwingen van de toezichthouder Autoriteit Financile Markten (AFM), op grote schaal verkeerde adviezen van tussenpersonen, banken en verzekeraars.


Enkele tientallen procenten van de financile dienstverleners houdt zich niet aan de regels, constateert Wijnand van de Beek van de AFM na een eerste onderzoek. Regels worden te vaak niet nageleefd, daardoor krijgen klanten nog steeds een advies dat ze financieel in problemen kan brengen.


Het onderzoek was in november aangekondigd. De regels voor advies en verkoop van producten zijn vanaf 1 januari 2007 aangescherpt met de Wet op het financieel toezicht. Maar de zorg van adviseurs om goed te adviseren gold al jaren, aldus Van de Beek, hoofd Toezicht Financile Dienstverlening gisteren tijdens een hypotheekcongres. Zoals de branche weet.


De AFM kreeg afgelopen maanden signalen dat intermediairs, banken en verzekeraars regels overtreden. Zowel in producten als bij de aanbieders signaleerde het toezichtsteam bij nader inzien veel fouten.


Voor een zaal vol adviseurs wilde de controleur ervoor waken de hele branche van fouten te betichten. Op de achtergrond dreigt de financile waakhond wel met boetes en uiteindelijk intrekken van de vergunningen.


Adviseurs zijn vaak te makkelijk in hun advies, stelt Van de Beek. Formulieren die de financile risicos en wensen van klanten inzichtelijk moeten maken worden routineus ingevuld. Alsof adviseurs de denkknop uitzetten. Woningkopers die vragen om een supergoedkope hypotheek met nauwelijks financieel risico zulke producten bestaan niet, benadrukt Van de Beek. En de adviseurs weten dat dit tegenstrijdigheden zijn. Klanten worden daar vaak niet op gewezen.


Veel adviseurs vragen niet door. Een stel dat kinderen wil, moet rekening houden met minder besteedbaar inkomen. Te vaak betalen zij toch de maximale hypotheeksom, omdat daarbij de provisie van de adviseur hoger ligt. Daarmee brengt de adviseur het stel jaren later in financile problemen, schetst Van de Beek. Bij veel van onze onderzoeken blijkt eigenlijk dat onvoldoende wordt geadviseerd. Er is onvoldoende transparantie. De AFM zal de beloningen onder de loep nemen. De kosten en provisies zijn bij een aantal intermediairs niet helder, evenals tarieven van verzekeraars en banken. De AFM noemt ze niet bij naam.


Trucs

Daarbij komt dat sommige adviseurs vervallen in trucs om de maandlasten lager voor te spiegelen. Nog altijd worden levensverzekeringen overgesloten waar dat strikt genomen onnodig zou zijn.


En klanten die bij de adviseur kenbaar maken risicos te willen mijden, krijgen juist een beleggingsverzekering met variabele rente, wat juist financile risicos in zich bergt, typeert Van de Beek.


De tussenpersonen wijzen op de zware prijsconcurrentie. Wie klanten adviseert rustig allerlei alternatieven te overdenken, zoals de nieuwe wet verplicht stelt,is de klant kwijt aan de buurman, aldus intermediair Henk Jansen. Het kan de AFM niet vermurwen. De toezichthouder begint, tot geruststelling van tussenpersonen, tevens een onderzoek naar banken en verzekeraars, omdat hun hypotheekproducten vaak voor de risicovolle verkooppraktijken zorgen.


De brancheorganisaties van tussenpersonen konden gisteren niet reageren op de AFM-conclusies.

Bron: Overgeld.nl 15 februari 2007


Hypotheek Nieuws


Hypotheek met fulltime baan in buitenland.
Maandag populairste zoekdag voor financiele producten.
Maximale hypotheek op basis van de nieuwe gedragscode.
Net niet genoeg inkomen voor een koopwoning.

Actueel

Hypotheekarchief