65 plussers hebben minimaal 75 miljard aan overwaarde
overwaarde De totale overwaarde van huizenbezitters boven de 65 jaar vertegenwoordigt minimaal 75 miljard, zo heeft de Postbank berekend. Dat is een waarde van 15% van het nationaal inkomen.


De werkelijke overwaarde in deze groep ligt waarschijnlijk hoger; 38% van de 65-plussers met een koopwoning schat de overwaarde van de eigen woning zelfs op meer dan twee ton. Als deze som geld in een keer zou worden uitgegeven, dan zou de economie oververhit raken.


Tweederde van de 65-plussers met een koopwoning heeft meer dan een ton overwaarde. Slechts 13% heeft ooit overwaarde verzilverd. Als ze het zouden besteden, zou bijna de helft deze overwaarde schenken aan de kinderen en kleinkinderen (45%), zo meldt de Postbank.


De sterke toename van het aantal ouderen in Nederland leidt naar verwachting tot een verdere stagnatie van de doorstroming op de woningmarkt. 65-plussers tonen zich namelijk bijzonder honkvast; het merendeel woont al langer dan 20 jaar in dezelfde koopwoning en wenst daarin ook nog lang te blijven wonen. Alleen gezondheidsredenen zouden ze ertoe kunnen bewegen de woning te verlaten.


Financile overwegingen spelen daarbij vrijwel geen rol: het besluit om te verhuizen wordt vooral ingegeven door de verwachte behoefte aan medische zorg en het niet langer zelf kunnen onderhouden van de woning. Slechts 13% van de 50-plussers zou een verhuizing overwegen om over extra geld te kunnen beschikken (10% bij 65-plussers). Van de 50-plussers ziet 62% de huidige koopwoning wel als een voorziening voor later. Als de overwaarde wordt verzilverd, dan zou n op de vier dit besteden aan de aanschaf van een nieuwe woning.

Bron: Overgeld.nl 24 april 2007


Hypotheek Nieuws


Hypotheek met fulltime baan in buitenland.
Maandag populairste zoekdag voor financiele producten.
Maximale hypotheek op basis van de nieuwe gedragscode.
Net niet genoeg inkomen voor een koopwoning.

Actueel

Hypotheekarchief